Wat is de dialoog?

De dialoog is een 1-op-1 gesprek met uw klant. Maar een dialoog is ook en vooral goed luisteren naar wat de ander zegt... en vervolgens alleen reageren op een relevante manier.

De enige zinvolle dialoog vindt plaats op basis van gelijkwaardigheid en wederzijds vertrouwen.

Waarom de dialoog?

Je klant is veranderd. Hij is slimmer en mondiger geworden. Maar ook is hij door de voortgang van techniek- veel meer in controle dan vroeger. Jouw klant bepaalt waar en wanneer hij welke informatie tot zich neemt. Jouw klant is op zoek naar gemak, maar ook naar empathie en meer relevantie. De enige manier om dit te kunnen bieden is hem of haar vragen te stellen.

De enige manier om vragen te kunnen stellen is als jouw klant dat wil...

Heeft u een vraag?